Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

n
Bổ sung Giám đốc qua các thời kỳ lây từ nguồn trang chủ Học viện Lục quân
n
n (Bổ sung Giám đốc qua các thời kỳ lây từ nguồn trang chủ Học viện Lục quân)
 
==Hiệu trưởng, Giám đốc, Viện trưởng qua các thời kỳ==
 
* [[Trần Hưng Nghĩa]], Giám đốc Lớp Bổ túc Cán bộ Quân sự trung cấp (1946-1948)
* [[Cao Xuân Hổ]], Hiệu trưởng=== Trường Bổ túc Quân chính trung cấp ===
 
* [[Trương Vân Lĩnh]], Hiệu trường Trường Bổ túc quân chính trung cấp.
* 7.1946-12.1946, [[Trần Đại Nghĩa]], Thiếu tướng
* [[Hoàng Minh Thảo]], Giám đốc Trường Bổ túc Quân chính trung cấp (1954-1955), Giám đốc Trường Bổ túc Quân sự trung cao cấp (1955-1961), Thiếu tướng 1959
*7.1947-12.1947, [[Hoàng Văn Thái]]
* [[Trung tướng]] [[Trần Văn Trà]], Giám đốc Học viện Quân chính (1961-1963)
*12.1947-2.1948, [[Hoàng Văn Điền]]
* [[Thiếu tướng]] [[Vương Thừa Vũ]], Giám đốc Học viện Quân chính (1964-1965)
*3.1948-5.1948, [[Cao Xuân Hổ]]
*5.1948-2.1949, [[Lê Thiết Hùng]]
*2.1949-5.1949, [[Đào Chính Nam]]
*5.1949-12.1949, [[Hoàng Văn Thái]]
*12.1949-3.1950, [[Cao Xuân Hổ]]
*3.1950-12.1954, [[Lê Thiết Hùng]]
* [[Trung tướng]]12.1954-3.1961, [[Hoàng Minh Thảo]] (1976-1977)
 
=== Học viện Quân chính ===
 
* 3.1961-5.1964, [[Trần Văn Trà]]
* 5.1964-1.1965, [[Vương Thừa Vũ]]
 
===Học viện Quân sự===
* [[Thiếu tướng]]1.1965-6.1966, [[Hoàng Minh Thảo]] (1965-1966)
*5.1966-5.1976, [[Vương Thừa Vũ]]
* [[Trung tướng]] [[Hoàng Minh Thảo]] (1976-1977)
*5.1976-3.1977, [[Hoàng Minh Thảo]]
* Thiếu tướng [[Vũ Lăng]] (1977-1981)
*3.1977-1981, [[Vũ Lăng]]
 
===Học viện Lục quân===
* Trung tướng GS.1981-1988, [[Vũ Lăng]] (1981-1988), [[Thượng tướng 1986Quân đội nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
* 1988-1991, [[Nguyễn Hữu An]], [[Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
* Thượng tướng PGS. [[Nguyễn Hữu An]] (1988-1991)
* 1991-1995, [[Khiếu Anh Lân]], [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
* 1995-2000, [[Lê An]], [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
* 2000-2008, [[Đào Văn Lợi]], PGS.TS, [[Trung tướng (2001)Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
* 2008-2011, [[Nguyễn Đức Xê]], PGS.TS, [[Trung tướng (2010),Quân nguyênđội Hiệunhân trưởngdân [[TrườngViệt Nam|Trung quan Lục quân 2tướng]]
* 2011-12.2014, [[Trần Xuân Ninh]], PGS.TS,[[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]] (2014)<ref name=":0">{{Chú thích web|url = http://www.baolamdong.vn/xahoi/201503/hoc-vien-luc-quan-gap-mat-cac-co-quan-bao-chi-dau-xuan-2401145/|title = Học viện Lục quân: Gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân}}</ref>
* 1.20152014-nay, [[Hoàng Văn Minh]], [[Trung tướng]] (2012), nguyên Phó Giám đốc Học viện Lục quân<ref name=":0" /><ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/hoc-vien-luc-quan-ban-giao-5-nha-tinh-nghia/336171.html|title = Học viện Lục quân bàn giao 5 nhà tình nghĩa}}</ref>
 
== Chính ủy qua các thời kỳ ==