Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

n
n (Bổ sung Giám đốc qua các thời kỳ lây từ nguồn trang chủ Học viện Lục quân)
=== Trường Bổ túc Quân chính ===
 
* 7.1946-12.1946, [[Trần Đại Nghĩa]], Thiếu tướng
*7.1947-12.1947, [[Hoàng Văn Thái]]
*12.1947-2.1948, [[Hoàng Văn Điền]]
*3.1948-5.1948, [[Cao Xuân Hổ]]
*5.1948-2.1949, [[Lê Thiết Hùng|Lê Thiết Hùng,]] [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
*2.1949-5.1949, [[Đào Chính Nam]]
*5.1949-12.1949, [[Hoàng Văn Thái]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
*12.1949-3.1950, [[Cao Xuân Hổ]]
*3.1950-12.1954, [[Lê Thiết Hùng|Lê Thiết Hùng,]] [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
*12.1954-3.1961, [[Hoàng Minh Thảo|Hoàng Minh Thảo,]] [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
 
=== Học viện Quân chính ===
 
* 3.1961-5.1964, [[Trần Văn Trà]][[Hoàng Minh Thảo|,]] [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
* 5.1964-1.1965, [[Vương Thừa Vũ]][[Hoàng Minh Thảo|,]] [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
 
===Học viện Quân sự===
* 1.1965-6.1966, [[Hoàng Minh Thảo|Hoàng Minh Thảo,]] [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
*5.1966-5.1976, [[Vương Thừa Vũ]][[Hoàng Minh Thảo|,]] [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
*5.1976-3.1977, [[Hoàng Minh Thảo|Hoàng Minh Thảo,]] [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
*3.1977-1981, [[Vũ Lăng]][[Hoàng Minh Thảo|,]] [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
 
===Học viện Lục quân===