Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

n
n (→‎Phó Giám đốc qua các thời kỳ: Bổ sung theo nguồn Trang chủ Học viện Lục quân)
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==
* 1965-20081971, [[NguyễnĐoàn XuânQuang SươngThìn]], [[Thiếu tướng]] (2007)
* 20081969-20101969, [[TrầnNguyễn Xuân BảngKiện]], [[Thiếu tướng]], sau là Trung tướng Chính ủy Học viện Lục quân
*1969-1974, [[Trương Công Cẩn]], Thiếu tướng
* 2010-2012, [[Trần Văn Bộ]], [[Thiếu tướng]] (2010)<ref>{{Chú thích web|url=http://dlu.edu.vn/vn/content/tintuc/tincaptruong/truong-dai-hoc-da-lat-to-chuc-hoi-thao-cong-tac-tuyen-giao-trong-cac-truong-cao-dang-dai-hoc-nam-2014_62234.aspx|title=Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo Công tác tuyên giáo trong các trường cao đẳng, đại học năm 2014}}</ref>
*2006-2008, [[Nguyễn Xuân Sương]], [[Thiếu tướng]] (2007)
* 2012-6-2016, [[Nguyễn Đức Cường]], [[Thiếu tướng]] (2010)<ref>{{Chú thích web|url = http://dns1.dlu.edu.vn/news_detail.aspx?newsId=6156&orgId=1|title = Trường Đại học Đà Lạt kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1958 - 2013)}}</ref>, nguyên Chính ủy [[Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Binh chủng Tăng-Thiết giáp]].
* 62008-2016- nay2009, Đậu[[Trần VănXuân NậmBảng]], [[Thiếu tướng]](6-2017), sau là Trung tướng Chính ủy Học viện Lục quân
* 20102009-20122016, [[Trần Văn Bộ]], [[Thiếu tướng]] (2010)<ref>{{Chú thích web|url=http://dlu.edu.vn/vn/content/tintuc/tincaptruong/truong-dai-hoc-da-lat-to-chuc-hoi-thao-cong-tac-tuyen-giao-trong-cac-truong-cao-dang-dai-hoc-nam-2014_62234.aspx|title=Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo Công tác tuyên giáo trong các trường cao đẳng, đại học năm 2014}}</ref>
* 2012-62011-2016, [[Nguyễn Đức Cường]], [[Thiếu tướng]] (2010)<ref>{{Chú thích web|url = http://dns1.dlu.edu.vn/news_detail.aspx?newsId=6156&orgId=1|title = Trường Đại học Đà Lạt kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1958 - 2013)}}</ref>, nguyên Chính ủy [[Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Binh chủng Tăng-Thiết giáp]].
* 2016- nay, [[Đậu Văn Nậm]], [[Thiếu tướng]] (2017)
==Xem thêm==
* [[Danh sách các trường đại học, cao đẳng quân sự Việt Nam]]