Khác biệt giữa các bản “Pilot (How I Met Your Mother)”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Television episode
| Image = [[Tập tin:HowIMetYourMotherPilot.jpg]]
| Caption = Cảnh đầu tiên của tập phim khi Marshall đang tập cầu hôn cùng Ted
| Title = Tập phim mở đầu