Khác biệt giữa các bản “Đệ Tam Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|capital = Paris
|national_motto = <span lang="fr">[[Liberté, égalité, fraternité]]</span><br />{{small|("Tự do, bình đẳng, bác ái")}}
|national_anthem = <span lang="fr">''[[La Marseillaise]]''</span><br />[[File:La MarseillaiseLa_Marseillaise_(1907).oggoga|center]]
|common_languages = [[Tiếng Pháp]]
|religion = [[Công giáo La Mã]], [[Kháng Cách]] và [[Do Thái Giáo]] là quốc đạo (đến năm 1905),