Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Pháp quốc Tự do”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|capital_exile =
|national_motto = ''"Liberté, Égalité, Fraternité"''<br />''{{lang-fr|Tự do, Bình đẳng, Bác ái}}''
|national_anthem = ''[[La Marseillaise]]''<br />[[File:La_Marseillaise_(1907).oga|center]]
|common_languages = [[Tiếng Pháp]]
|religion = [[Giáo hội Công giáo Rôma|Công giáo Rôma]]