Khác biệt giữa các bản “Nghịch lý anh em sinh đôi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nghịch lý anh em sinh đôi là một suy luận tưởng tượng mà làm cho hệ quả của [[thuyết tương đối]] hẹp của [[nhà khoa học]] [[Albert Einstein]] không còn đúng về mặt logic, có thể dẫn đến phủ định thuyết tương đối hẹp. Nghịch lý này như sau:
 
Giả sử hai anh em sinh đôi là A và B, A lên một tên lửa du hành vào vũ trụ và quay trở về (với tốc độ cao), khi đó theo hệ quả của thuyết tương đối hẹp A sẽ thấy B già hơn mình, tuy nhiên theo nguyên lý tương đương khi B ở lại trái đất vaxxva quan niệm rằng mình chuyển động đi và về so với A (đứng yên cùng tên lửa) nên khi gặp lại thì theo hệ quả thuyết tương đối hẹp A sẽ già hơn B.
 
== Giải quyết nghịch lý ==
Người dùng vô danh