Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tôn Hoàn”

Năm 1945, chính phủ [[Việt Minh]] do có chuẩn bị và tổ chức tốt đã chớp thời cơ giành được chính quyền. Do việc hợp tác với ngừoi Nhật trước đây, chính phủ Việt Minh đã kết tội Đại Việt Quốc dân đảng và ra lệnh giải tán đảng này. Yếu thế hơn hẳn, Đại Việt Quốc dân đảng cùng với [[Việt Nam Quốc dân đảng]] và [[Đại Việt Dân Chính Đảng]] thành lập Mặt trận Quốc dân Đảng Việt Nam để chống lại chính phủ Việt Minh. Tuy nhiên, Mặt trận không hoạt động hiệu quả do mâu thuẫn giữa cách thức hành động của các thành viên dẫn đến tan rã. Bên cạnh đó, nhằm ổn định tình hình để rảnh tay tập trung chống Pháp, các lãnh đạo Việt Minh cũng thực hiện nhiều biện pháp để tiễu trừ các đảng phái chống đối.
 
Là một lãnh đạo của Đại Việt, Nguyễn Tôn Hoàn cũng nằm trong số cần phải diệt trừ. Do vậy, giữa năm 1946, ông lẩn trốn sang [[Trung Hoa]]<ref name=obit/>, bấy giờ hãy còn do [[Trung Hoa Quốc dân Đảng]] kiểm soát.<ref name=obit/> KhauKhông lâu sau, khi người Pháp tái kiểm soát được hầu hết lãnh thổ Đông Dương, ông trở về nước và hoạt động ở [[Sài Gòn]]<ref name=obit/> Từ năm [[1947]], ông bắt đầu hoạt động trong "Liên minh Quốc gia", một tập hợp các đảng chính trị, mà Đại Việt là một thành viên, với chủ trương chống [[Việt Minh]] và thỏa hiệp với chính phủ [[Pháp]], ủng hộ [[Giải pháp Bảo Đại]]<ref name=m439>Miller, p. 439.</ref> với hy vọng có thể được người Pháp trao trả độc lập<ref name=obit/><ref name=m440>Miller, p. 440.</ref>. Khi chính phủ Quốc gia Việt Nam được thành lập, Nguyễn Tôn Hoàn được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao. Ông được cho là người đã đưa môn [[bóng bàn]] vào Việt Nam.<ref name=obit/>
 
Trong khi đó [[Ngô Đình Diệm]] không đồng tình và lên án chính thể do quốc trưởng Bảo Đại chủ trương chỉ là hư danh chứ không có thực quyền. Sự rạn nứt này chấm dứt "Liên minh Quốc gia" giữa Ngô Đình Diệm và Nguyễn Tôn Hoàn.<ref name=m440/> Sau cũng vì thấu hiểu quyền lực hạn hẹp của Quốc gia Việt Nam chi phối bởi [[người Pháp]], Nguyễn Tôn Hoàn và [[đảng Đại Việt]] rút khỏi chính phủ.<ref name=obit/>