Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2011/08”

n
n
===[[Bản mẫu:Đang viết]]===
{{BQ|KQ=Rút biểu quyết.[[Thành viên:Pq|pq]] ([[Thảo luận Thành viên:Pq|thảo luận]]) 17:43, ngày 18 tháng 8 năm 2011 (UTC)|ND=
Bản mẫu này ghi "Bài này hoặc đoạn này đang được viết" với chữ in đậm, chỉ có dòng mời đóng góp bằng chữ rất nhỏ. Điều này làm hạn chế sự đóng góp của người đọc. Đối với các bài đang viết đã có {{tl|Đang sửa đổi}}. Tôi đề nghị xoá hoặc đổi hướng về {{tl|Sơ khai}}.[[Thành viên:Pq|pq]] ([[Thảo luận Thành viên:Pq|thảo luận]]) 04:08, ngày 18 tháng 8 năm 2011 (UTC)
;Xoá/Đổi hướng
;Giữ
#{{bqg}} "Đang viết" hẳn nhiên khác "Sơ khai" và cũng chẳng liên quan gì "Đang sửa đổi". Tôi dùng "Đang viết" khi đang viết phần bài ở đâu đó ở ngoài giấy hay wordpad và người khác có thể giúp viết tiếp ngay vào bài nếu muốn; Tôi dùng "Đang sửa đổi" khi đang sửa đổi trực tiếp trên bài vào ngay lúc đó và không cần người khác tham gia sửa bài cho đến khi tôi sửa xong và "Đang sửa đổi" được tháo xuống. Nếu được thì hãy tạo thể loại "Bài đang viết quá 1 tháng" và áp dụng xóa tiêu bản "Đang viết" cho mấy bài trong này. (Và nếu nói bản mẫu làm hạn chế sự đóng góp của người đọc thì phải xóa {{tl|Đang sửa đổi}} trước cả cái này, vì nó còn chẳng cho người khác sửa bài.) <span style="text-shadow:#72dfff 0.12em 0.12em 0.12em; class=texhtml"><font face="Segoe UI">[[User:Prenn|<span style="color:#40c8ef;">'''P<small>RENN</small>'''</span>]] [[User talk:Prenn|<span style="color:#40c8ef;">''(tl)''</span>]]</font></span> 05:08, ngày 18 tháng 8 năm 2011 (UTC)
#:Nếu phần bài ở đâu đó ở ngoài giấy mình nghĩ bạn cũng không cần treo {{tl|Đang viết}} vì bạn hoàn toàn có thể bổ sung mà không gặp trở ngại gì. Ý kiến của bạn cũng rất hay, hoặc chúng ta có thể viết lại bản mẫu này theo kiểu của [http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Under_construction], ý bạn thế nào?[[Thành viên:Pq|pq]] ([[Thảo luận Thành viên:Pq|thảo luận]]) 08:19, ngày 18 tháng 8 năm 2011 (UTC)
#::Ừ, sửa tương tự cái đó cũng được đấy. <span style="text-shadow:#72dfff 0.12em 0.12em 0.12em; class=texhtml"><font face="Segoe UI">[[User:Prenn|<span style="color:#40c8ef;">'''P<small>RENN</small>'''</span>]] [[User talk:Prenn|<span style="color:#40c8ef;">''(tl)''</span>]]</font></span> 08:37, ngày 18 tháng 8 năm 2011 (UTC)
;Ý kiến
#{{Ykk}} Nếu định thay bằng một bản mẫu mới hoàn toàn, xin di chuyển bản mẫu cũ sang {{tl|Đang viết 3}} thay vì ghi đè lên nó. <span style="color:#660099;"> ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] </span><small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 08:55, ngày 18 tháng 8 năm 2011 (UTC)
}}
===[[Bản mẫu:Không cần chi tiết nhân vật]]===
{{BQ|KQ=Xoá. Phiếu xoá/giữ = 6/0 [[Thành viên:Bongdentoiac|Bongdentoiac]] ([[Thảo luận Thành viên:Bongdentoiac|thảo luận]]) 10:21, ngày 16 tháng 8 năm 2011 (UTC)|ND=
67.106

lần sửa đổi