Khác biệt giữa các bản “Diễm Liên”

== Trình diễn trên sân khấu ==
 
=== Trung tâm Mây - Dạ Lan ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|Hollywood Night 8
|1993
|-
|7
|Ngày Mai Chị Tôi Lấy Chồng (Trần Thiện Anh Chương)
|solo
|Dạ Lan 1
|2003
|-
|8
|LK Hoa Biển, Hoa Trinh Nữ, Tuyết Trắng (Trần Thiện Thanh)
|Hạ Vy, Thanh Trúc
|Dạ Lan 2
|2004
|-
|9
|Ngày Tôi Về
|solo
|Dạ Lan 2
|2004
|}
===Trung tâm Thúy Nga===