Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
*Trên cơ sở [[Liên bang Đông Dương|Đông Dương thuộc Pháp]], chế độ bảo hộ của Pháp bị xóa bỏ, hình thành 3 quốc gia độc lập trên danh nghĩa<ref name="khoals"/>:
#Thành lập [[Đế quốc Việt Nam]].
#Tái lập [[Campuchia|Vương quốc Cam-Pu-ChiaCampuchia]].
#Tái lập [[Vương quốc Lào]].
*Các lực lượng chính trị của người Việt tại Việt Nam bước vào thời kỳ công khai đấu tranh với nhau, trong đó [[Việt Minh]] là lực lượng đông đảo nhất, có ảnh hưởng nhất và được nhiều sự ủng hộ của nhân dân nhất.<ref name="khoals"/>