Khác biệt giữa các bản “Sự chết theo chương trình của tế bào”

n
 
Tế bào thực vật trải qua quá trình chết riêng biệt có đặc tính giống như sự tự thực của tế bào. Một số đặc tính chung của quá trình chết này đều tồn tại ở các động vật đa bào lẫn thực vật.
 
{{đang viết}}
 
==Chú thích==
67.106

lần sửa đổi