Khác biệt giữa các bản “Lãnh địa Giáo hoàng”

Đặt {{thiếu nguồn}}
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
(Đặt {{thiếu nguồn}})
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thiếu nguồn}}
{{Infobox Former Country
|native_name = ''Stato della Chiesa''<br />''Status Pontificius''