Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Nga”

Tập tin:Flag of Russian SFSR (1937-1954).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1937 - 1954)
Tập tin:Flag of the Russian SFSR.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1954 - 1991)
Tập tin:Flag of Russia 1991-1993.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1991)
Tập tin:Flag of the Soviet Union (1923, unofficial).svg|Cờ không chính thức của Liên Xô vào năm 1923
Tập tin:Flag of the Soviet Union (1923).svg|Cờ của Liên Xô từ 1922-1923
Tập tin:Flag of the Soviet Union 1923.svg|Cờ của Liên Xô từ 1923-1955