Khác biệt giữa các bản “Chùa Quảng Nghiêm”

n
 
==Kiến trúc==
[[Tập tin:Tượng Phật chùa Trăm Gian Hà Tây.JPG|nhỏ|phải|250px| Tượng trong chùa Trăm Gian, Hà TâyNội]]
Chùa Trăm Gian là một quần thể kiến trúc độc đáo. Theo cách tính cứ 4 góc cột là một "gian" thì chùa có cả thảy 104 gian, chia thành 3 cụm kiến trúc chính: