Khác biệt giữa các bản “Tượng Phật Ngọc”

 
==Tại Úc Đại Lợi==
* Từ ngày 19-23 tháng 6 năm 2009: [http://www.brisbane.qld.gov.au/ Reddacliff Place (Brisbane Square)] 266 George St, Brisbane QLD 4000, Australia
 
* Từ ngày 24 tháng 6 - 5 tháng 7: [http://www.watthaibrisbane.com.au/ Wat Thai Buddharam] 1 Paradise Road, Forestdale QLD 4118, Australia
* Từ ngày 5-20 tháng 12: [http://www.quangduc.com/ Tu Viện Quảng Đức] 105 Lynch Road, Fawkner VIC 3060, Australia
 
* Từ ngày 23 tháng 12 - 3 tháng 1 năm 2010: [http://www.quangminh.org.au/ Chùa Quang Minh] 18 Burke Street, Braybrook, VIC 3019, Australia
 
==Đến Hoa Kỳ & Canada 2010-2011==
20

lần sửa đổi