Khác biệt giữa các bản “Tượng Phật Ngọc”

==Đến Hoa Kỳ & Canada 2010-2011==
===Năm 2010===
* Từ ngày 7 - 16 tháng 2 năm 2010: Tu Viện Pháp Vương, 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92026, USA
 
* Từ ngày 21 - 28 tháng 2: Chùa Bảo Ân, 5788 N. Apopka Vineland Road, Orlando, Florida 32818, USA
 
* Từ ngày 5 - 14 tháng 3: [http://www.phapvienminhdangquang.com/ Pháp Viện Minh Đăng Quang] 5607 Town N. Country Boulevard, Tampa, Florida 33615, USA
 
* Từ ngày 26 tháng 3 - 4 tháng 4: [http://www.vnbc.org Chùa Việt Nam] 10002 Synott Road, Sugar Land, Texas 77478, USA
 
* Từ ngày 9 - 18 tháng 4: [http://www.watmiami.org/ Wat Buddharangsi of Miami] 15200 SW 240th Street, Homestead, Florida 33032, USA
 
* Từ ngày 24 tháng 4 - 3 tháng 5: [http://www.quanam.org/ Tu Viện Quan Âm] 3500 S. Goodlett Road, Memphis, Tennessee 38118, USA
 
* Từ ngày 9 - 16 tháng 5: [http://lienhoanc.org/ Chùa Liên Hoa] 6510 Lake Drive, Charlotte, North Carolina 28215, USA
 
* Từ ngày 22 tháng 5 - 5 tháng 6: [http://www.linhsontempleworcester.com/ Chùa Linh Sơn] 16 Ruthven Avenue, Worcester, Massachusetts 01606, USA
 
* Từ ngày 12 - 20 tháng 6: [http://www.phapvan.ca/ Chùa Pháp Vân] 420 Traders Boulevard, East Mississauga, Ontario L4Z1W7, Canada
 
* Từ ngày 26 tháng 6 - 17 tháng 7: [http://www.tuongvantuvien.org/ Tu Viện Tường Vân] 2101 James Madison Highway, Haymarket, Virginia 20169, USA
* Từ ngày 24 tháng 7 - 1 tháng 8: [http://truclam.ca/ Tu Viện Tây Thiên] 58012 Range Road 270, Westlock County, Alberta T0G0H0, Canada
 
* Từ ngày 6 - 15 tháng 8: Tu Viện Hoa Nghiêm, 2623 272 Street, Aldergrove, British Columbia V4W3N6, Canada
 
* Từ ngày 21 – 2921–29 tháng 8: [http://www.colamtemple.com/ Chùa Cổ Lâm] 3503 S. Graham Street, Seattle, Washington 98118, USA
 
* Từ ngày 4 - 12 tháng 9: [http://www.tinhxangocson.org/ Tịnh Xá Ngọc Sơn] 8318 SE Harney Street, Portland, Oregon 97266, USA
 
* Từ ngày 17 tháng 9 - 1 tháng 10: Peace Hall (Hosted by Tịnh Xá Ngọc Hòa) 1980 Senter Road, San Jose, California 95112, USA
 
* Từ ngày 3 - 17 tháng 10: [http://www.kimquang.org Chùa Kim Quang] 3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA 95825, USA
 
* Từ ngày 22 - 31 tháng 10: [http://www.chanhphap.net/ Chùa Bát Nhã] 803 S. Sullivan Street, Santa Ana, California 92704, USA
 
* Từ ngày 5 - 15 tháng 11: [http://www.matthuongnhindoi.com/ Mắt Thương Nhìn Đời], Compassionate Eyes Inc. 7641 Talbert Avenue, Huntington Beach, California 92648 , USA
 
* Từ ngày 27 - 28 tháng 11: Hawaii Convention Center (HCC), 1801 Kalākaua Avenue, Honolulu, Hawaii 96815, USA
 
===Năm 2011===
20

lần sửa đổi