Khác biệt giữa các bản “Tượng Phật Ngọc”

* Từ ngày 18 tháng 12 - 2 tháng 1 năm 2011: [http://www.orleansarena.com Orleans Arena (Hosted by Tu Viện Tịnh Độ)] E Parking Lot 4500 W. Tropicana Avenue, Las Vegas, Nevada 89103, USA
 
* Từ ngày 8 - 23 tháng 1: Tu Viện Minh Đăng Quang, 14634 Bellaire Boulevard, Houston, Texas 77083, USA
 
* Từ ngày 29 tháng 1 - 6 tháng 2: California Center for the Arts, 340 N. Escondido Boulevard, Escondido, California 92025, USA
 
* Từ ngày 12 - 27 tháng 2: [http://www.tuvienanlac.com Tu Viện An Lạc] 901 S. Saticoy Avenue, Ventura, California 93004, USA
 
* Từ ngày 5 - 13 tháng 3: Như Lai Thiền Tự, 2421 W. Glenrosa Avenue, Phoenix, Arizona 85015, USA
 
* Từ ngày 19 - 27 tháng 3: [http://www.kimcang.org/ Tu Viện Kim Cang] 4771 Browns Mill Road, Lithonia, Georgia 30038, USA
 
* Từ ngày 2 - 10 tháng 4: Tu Viện Liên Hoa, 1731 Stumpf Boulevard, Gretna, LA 70056, USA
 
* Từ ngày 13 - 19 tháng 4: [http://www.phaphoatemple.org Chùa Pháp Hoa] 4706 N. Arkansas Avenue, Wichita, Kansas 67204, USA
 
* Từ ngày 23 - 30 tháng 4: [http://chuatruclamchicago.org/ Chùa Trúc Lâm] 1521 W. Wilson Avenue, Chicago, Illinois 60640, USA
 
* Từ ngày 4 - 8 tháng 5: Thiền Viện Minh Đăng Quang, 208 S. Allentown Road, Telford, Pennsylvania 18969, USA
 
==Đến Châu Âu==
20

lần sửa đổi