Khác biệt giữa các bản “Tượng Phật Ngọc”

 
==Đến Châu Âu==
* Từ ngày 4 - 12 tháng 6 năm 2011: [http://www.chuaphathue.com/ Chùa Phật Huệ] Hanauer Landstrasse 443, 60314 Frankfurt am Main, Germany
 
* Từ ngày 18 - 26 tháng 6: [http://www.viengiac.de/ Chùa Viên Giác] Karlsruher Strasse 6, 30519 Hannover, Germany
 
* Từ ngày 2 - 10 tháng 7: Linh Thuu Nun Temple, Heidereuter Str. 30, 13597 Berlin, Germany
 
* Từ ngày 16 - 24 tháng 7: Lien Tri Nun Temple, Kamenzer Str. 1, 04347 Leipzig, Germany
 
* Từ ngày 4 - 7 tháng 8: Khuong Viet Temple, Trondheimsvegen. 205, 2050 Jessheim, Norway
 
* Từ ngày 13 - 21 tháng 8: Chùa Phật Quang, Nedre Hjallbogardet 12, 424 34 Angered ( Gothenburg ), Sweden
 
* Từ ngày 17 tháng 9 - 9 tháng 10: The European Patriarcal Minh Dang Quang Meditation Center, Paris, France
20

lần sửa đổi