Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 54”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|direction_a=Bắc
|terminus_a={{Banner đường Việt Nam|QL|80|link=1}} tại [[Vàm Cống]], [[Lấp Vò]], [[Đồng Tháp]]
|junction={{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} tại [[Cái Vồn]], [[Bình Minh]], [[Vĩnh Long]]<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|60|link=1}} tại thị trấn [[Tiểu Cần (thị trấn)|Tiểu Cần]], [[Tiểu Cần]], [[Trà Vinh]]<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|53|link=1}} tại [[Tập Sơn]], [[Trà Cú]], [[Trà Vinh]]