Khác biệt giữa các bản “Art Deco”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox art movement
| name = Art Deco
| image = {{photomontage
|photo1a=Chrysler Building 1 (4684845155).jpg
|photo2a=Chicago world's fair, a century of progress, expo poster, 1933, 2.jpg
|photo3a=Victoire 2 by Rene Lalique Toyota Automobile Museum.jpg
| position=center | size = 200
| color_border = #AAAAAA
| color = #F9F9F9
}}
| alt =
| caption = Từ trên xuống dưới: [[Tòa nhà Chrysler]] ở thành phố New York (1930); Áp phích [[Century of Progress|Hội chợ thế giới Chicago]] (1933); và trang trí mui xe ''Nạn nhân'' Bởi [[René Lalique]] (1928)
| yearsactive = 1910–1939
| country = Toàn cầu
| majorfigures =
| influences =
| influenced =
}}
 
{{chú thích trong bài}}