Khác biệt giữa các bản “Công suất”

Trong hệ [[SI]], công suất có [[đơn vị đo]] là [[watt]] (W).
 
==Đơn vị đo==
Trong [[hệ đo lường quốc tế]], đơn vị đo công suất là [[Watt]] (viết tắt là ''W''), lấy tên theo [[James Watt]].
:1 Watt=1 [[Jul|J]]/[[giây|s]]
Ngoài ra, các [[tiền tố SI|tiền tố]] cũng được thêm vào đơn vị này để đo các công suất nhỏ hay lớn hơn như [[mili|m]]W, [[mêga|M]]W.
 
Một đơn vị đo công suất hay gặp khác dùng để chỉ công suất [[động cơ]] là [[mã lực]] (viết tắt là ''HP'').
:1 HP = 0,746 [[kilô|k]]W
Trong truyền tải điện, đơn vị đo công suất hay dùng là [[KVA]] ([[kilô]] [[Volt]] [[Ampe]]):
:1 KVA = 1000 VA
=== Công suất cơ ===
'''Trong chuyển động đều''', thời gian Δt, khoảng cách ΔS, chuyển động với vận tốc v dưới tác dụng của lực F thì công suất được tính: