Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến công”

không có tóm lược sửa đổi
n (Qbot: Việt hóa)
[[Tập tin:Huân chương Chiến công hạng nhì.jpg|nhỏ|phải|150px|Huân chương Chiến công hạng nhì (mẫu cũ)]]
 
'''Huân chương Chiến công''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]), được đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 50-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]], đặt ra lần hai theo [[Luật Thi đua, Khen thưởng (2003)|Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003). Trong [[kháng chiến chống Pháp]] (1946-1954), Huân chương Chiến công còn gọi là Huân chương Chiến sỹ.
 
Huân chương Chiến công để tặng cho đơn vị, tặng và truy tặng cho cá nhân trong các [[Lượng lượng vũ trang nhân dân]] lập được chiến công. Vào những dịp tổng kết, Huân chương Chiến công để tặng cho những đơn vị và cá nhân có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng [[Lực lượng vũ trang nhân dân]], củng cố quốc phòng.