Khác biệt giữa các bản “Chữ Mông Cổ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|time=ca.1204 – hôm nay
|unicode = {{ublist |class=nowrap |[https://www.unicode.org/charts/PDF/U1800.pdf U+1800–U+18AF] {{smaller|Mông Cổ}} |[https://www.unicode.org/charts/PDF/U11660.pdf U+11660–U+1167F] {{smaller|Mong. Supplement}}}}
|iso15924=MôngMong
}}
{{Cần biên tập}}