Khác biệt giữa các bản “Chữ Mông Cổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày nay, chữ Mông Cổ truyền thống được dùng ở [[Nội Mông]] và phục hồi ở [[Mông Cổ]].
 
==Bàn phím==
[[File:Монгольская клава.png]]
 
==Tham khảo==