Khác biệt giữa các bản “Chữ Mông Cổ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Cần biên tập}}
 
'''Chữ viết MongolMông Cổ''' được gây ra từ ảnh hưởng xung quanh. Mongol từng dùng vài giống chữ viết:
 
==Chữ Hán==