Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

không có tóm lược sửa đổi
|giám mục phó= [[Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh]]
|giám mục hết nhiệm= [[Tập tin:Hồng y.png|20px]] [[Phêrô Nguyễn Văn Nhơn]]
|tòa giám mục= TòaTrần GiámQuốc mụcToản, GiáoPhường phận1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Trần Quốc Toản, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
https://goo.gl/maps/vkvCQSJ9UX52
|nhà thờ chính tòa=Nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari <br>''([[Nhà thờ Con Gà]])''
|giám mục phụ tá=