Khác biệt giữa các bản “Giải thuật ký số”

không có tóm lược sửa đổi
== '''GIẢI THUẬT KÝ SỐ''' ==
Giải thuật ký số (viết tắt DSA) là chuẩn của chính phủ Mỹ hoặc [[FIP|Federal Information Processing S|standardFIPS cho các chữ ký số. Giải thuật này
được đề nghị bởi Viện các tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST) vào tháng 8/1991 để sử dụng
trong chuẩn chữ ký số (DSS), được chỉ ra trong FIPS 186 [http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip186.htm:],
được chấp nhận năm 1993. Một sửa đổi nhỏ được đưa ra năm 1996 trong FIPS 186-1 [http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/fips1861.pdf:], chuẩn được mở rộng hơn năm 2000, được xem như FIPS 186-2 [http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips186-2/fips186-2-change1.pdf:]
 
'''Nội dung'''
 
<references />[[1 Tạo khoá]]
 
[[2 Ký]]
 
[[3 Xác nhận]]
 
[[4 Sự đúng đắn của giải thuật]]
 
[[5 Xem thêm]]
 
[[6 Các liên kết khác]]
Người dùng vô danh