Khác biệt giữa các bản “Giải thuật ký số”

 
Từ ''g'' = ''h<sup>z</sup>'' mod ''p'' suy ra
''g<sup>q</sup>'' &equiv; ''h''<sup>''qz''</sup> &equiv; ''h''<sup>''p''-1</sup> &equiv; 1 (mod p) bởi [http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat%27s_little_theorem Định lý Fermat nhỏ]. Bởi vì ''g''>1 và ''q'' là số nguyên tố suy ra is prime it follows that ''g'' có bậc has order ''q''.
 
Người ký tính
Người dùng vô danh