Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
***[[Phó Chủ tịch Quốc hội (Việt Nam)|Phó Chủ tịch Quốc hội thường trực]]: [[Tòng Thị Phóng]]
***Ủy viên: 13 ủy viên
**[[Hội đồng Dândân tộc (Việt Nam)|Hội đồng Dân tộc]]
**[[Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Pháp luật]]
**[[Ủy ban Tư pháp Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Tư pháp]]