Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
'''Chữ viết Mông Cổ''' được gây ra từ ảnh hưởng xung quanh. Mongol từng dùng vài giống chữ viết:
 
{| class="wikitable"
!Văn bản chỉ đạo
| colspan="2" style="text-align: center" |'''{{large|⟶}}'''
|-
!Văn bản tham khảo
|[[File:Bosoo mongol bicig.png|frameless|upright=0.75]]
|[[File:Mongolian Script Interrogative Particle.svg|frameless|upright=0.1]]
|-
!Trình duyệt-kết xuất văn bản
|{{Nowrap|{{MongolUnicode|ᠴᠣᠷᠢ{{nnbsp}}ᠶᠢᠨ|lang=mn}} {{MongolUnicode|ᠭᠠᠭᠴᠠ|lang=mn}} {{MongolUnicode|ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ|lang=mn}} {{MongolUnicode|ᠪᠢᠴᠢᠭ᠄|lang=mn}} {{MongolUnicode|ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ|lang=mn}} {{MongolUnicode|ᠪᠢᠴᠢᠭ|lang=mn}}}}
|{{MongolUnicode|ᠦᠦ|lang=mn}}
|}
==Chữ Hán==
[[Tập tin: Secret history.jpg|nhỏ|Một trang Mông cổ bí sử/Lịch sử bí ẩn Mongol]]