Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quách Tương”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
| gender = Nữ
| family = [[Quách Tĩnh]] (cha),<br>[[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàng Dung|Hoàng Dung]](mẹ),<br>[[Quách Phù]](chị),<br>[[Quách Phá Lỗ]](em)
}}
{{chú thích trong bài}}