Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quách Tương”

Bổ sung
(Bổ sung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bổ sung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| gender = Nữ
| family = [[Quách Tĩnh]] (cha),<br>[[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàng Dung|Hoàng Dung]](mẹ),<br>[[Quách Phù]](chị),<br>[[Quách Phá Lỗ]](em)
| organisations = [[Nga Mi]]
}}
{{chú thích trong bài}}
 
22

lần sửa đổi