Khác biệt giữa các bản “Di tích thờ Thánh Tam Giang tại Bắc Giang”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “=Di tích cấp quốc gia= ==Huyện Hiệp Hòa== ===Xã Hoàng Vân=== # Đình Vân Xuyên. Thờ Thánh Tam Giang và Cao Sơn - Quý Minh (Di tích lịch s…”)
 
=Di tích cấp quốc gia đặc biệt=
# [[Đình Đông]] thuộc thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Đình là một ngôi đình cổ được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII) thờ Đức Thánh Trương Hống, Trương Hát, Hoàng Hoa Thám. Đình Đông là một trong 23 điểm nằm trong hệ thống Di tích lịch sử những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế được xếp hạng là [[Di tích quốc gia đặc biệt]] năm 2012.<ref>[https://vietyen.bacgiang.gov.vn/node/508792 Đình Đông di tích quốc gia đặc biệt, Phòng Văn hóa và Thông tin, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG, Ngày đăng: 29-09-2016 ]</ref>
 
=Di tích quốc gia=
==Huyện Hiệp Hòa==
===Xã Hoàng Vân===
===Xã Tân Quang===
# Đình Sàng Bến. Thờ Đức Thánh Tam Giang, Cao Sơn, Quý Minh, Nam Sơn, Hồng Vũ, Công chúa Nhà Lý (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
=Chú thích=
{{tham khảo}}