Khác biệt giữa các bản “Đình Đông”

Trang mới: “'''Đình Đông''' thuộc thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đình là một ngôi đình cổ được xâ…”
(Trang mới: “'''Đình Đông''' thuộc thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đình là một ngôi đình cổ được xâ…”)
(Không có sự khác biệt)