Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

{{Chính|Di tích thờ Thánh Tam Giang tại Bắc Giang}}
 
====Di tích quốc gia đặc biệt====
# [[Đình Đông]] thuộc thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Đình là một ngôi đình cổ được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII) thờ Đức Thánh Trương Hống, Trương Hát, Hoàng Hoa Thám. Đình được công nhận di tích cấp quốc gia theo QĐ số 226/QĐ-BVH, ngày 5/02/1994. Đình Đông là một trong 23 điểm nằm trong hệ thống Di tích lịch sử những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế được xếp hạng là [[Di tích quốc gia đặc biệt]] năm 2012.<ref>[https://vietyen.bacgiang.gov.vn/node/508792 Đình Đông di tích quốc gia đặc biệt, Phòng Văn hóa và Thông tin, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG, Ngày đăng: 29-09-2016 ]</ref>