Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

| 3|| [[Đền Soi]]|| [[Hiệp Hòa]] || - || 1994 || Di tích lịch sử ATK 2, được công nhận ngày 15/10/1994 theo QĐ số 2754/QĐ-BVH, thuộc xã [[Hoàng Vân]], Hiệp Hòa<ref name="dthh2007"/>.
|-align=
| 4|| [[Làng Vân|Đền Vân]]|| [[Việt Yên]] || thời [[Lê Trung Hưng]] (thế kỷ XVII) || 1990 || Di tích kiến trúc nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 34/QĐ-BVH, ngày 9/01/1990, thuộc Xã [[Vân Hà]], huyện [[Việt Yên]]
|-align=
| 5|| [[Đình Hữu Nghi]]|| [[Việt Yên]] || thời [[Lê Trung Hưng]] (thế kỷ XVII) || 1995 || Di tích Kiến trúc Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 1568/QĐ-BVH, ngày 20/4/1995, thuộc xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên<. Đình thờ Đức thánh Tam Giang, [[Cao Sơn]], [[Quý Minh]] đại vương.