Khác biệt giữa các bản “Di tích thờ Thánh Tam Giang tại Bắc Giang”

 
===Xã Vân Hà===
# Đền Vân (cùng chùa Vân) đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là cụm di tích kiến trúc - nghệ thuật theo guyết định số 34-VH/QĐ, ngày 9/01/1990.<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-34-VH-QD-cong-nhan-58-di-tich-lich-su-van-hoa-danh-lam-thang-canh-37912.aspx QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 58 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH, BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ Nông Quốc Chấn, ngày 09 tháng 1 năm 1990 (mục thứ 23)]</ref> Đền Vân còn được gọi là đền Chính, xây dựng thời [[Lê Trung Hưng]] (thế kỷ XVII), thuộc xã [[Yên Viên]], huyện [[Yên Việt]], phủ [[Thiên Phúc]], trấn [[Kinh Bắc]]. Đền là nơi thờ đức Thánh Tam Giang, gắn với [[lễ hội vật cầu nước]] để mừng chiến thắng.<ref>[http://langvietonline.vn/Van-Hoa-Nghe-Thuat/128168/Den-Van-va-le-hoi-vat-cau-nuoc.html Đền Vân và lễ hội vật cầu nước]</ref>
 
==Huyện Hiệp Hòa==