Khác biệt giữa các bản “Di tích thờ Thánh Tam Giang tại Bắc Giang”

==Huyện Việt Yên==
===Thị trấn Nếnh===
# [[Đình Sen Hồ]]. Đình Sen Hồ là nơi thờ Đức Thánh Tam Giang, [[Diên Bình]] Công chúa (con gái vua [[Lý Thánh Tông]]) và [[Thân Công Tài]]. Đình được khởi dựng vào thời [[Lê Trung Hưng]] (thế kỷ XVII-XVIII), khi đó được Tả đô đốc, Hán Quận công [[Thân Công Tài]] (sau này cũng là một vị [[Thành hoàng làng]]) công đức làm đình.<ref>[https://vietyen.bacgiang.gov.vn/node/508953 ĐÌNH SEN HỒ - DI TÍCH KIẾN TRÚC, NGHỆ THUẬT]</ref><ref>[https://tuoitre.vn/xep-hang-14-di-tich-quoc-gia-536801.htm Xếp hạng 14 di tích quốc gia]</ref><ref>[http://cand.com.vn/van-hoa/Hoi-xuan-mien-quan-ho-104579/ Hội xuân miền quan họ]</ref>
 
===Xã Vân Hà===