Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

|-align=
| 5|| [[Đình Hữu Nghi]]|| [[Việt Yên]] || thời [[Lê Trung Hưng]] (thế kỷ XVII) || 1995 || Di tích Kiến trúc Nghệ thuật, được công nhận theo QĐ số 1568/QĐ-BVH, ngày 20/4/1995, thuộc xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên<. Đình thờ Đức thánh Tam Giang, [[Cao Sơn]], [[Quý Minh]] đại vương.
|-align=
| 6|| Đền Mai Thượng|| [[Hiệp Hòa]] || thời [[Lê Sơ]] || 1998 || đền Mai Thượng (còn gọi là đền Tiếu Mai) thuộc xã Mai Thượng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) thờ Đức Thánh Cả, huý Trương Kiều mất khi mới 6 tuổi, là con của Trương Hống.
|-align=
| 7|| Đền Phượng Nhãn|| [[Yên Dũng]] || Hậu Lê || 2001 || đền Phượng Nhãn, xã Trí Yên, huyện [[Yên Dũng]] nằm ở ngã ba Phượng Nhãn, nơi hợp lưu sông Lục Nam, sông Thương thờ Trương Đạm Nương với hiệu thánh cô Tam Giang.
|-align=
|}