Khác biệt giữa các bản “Việt Yên”

Việt Yên là huyện có nhiều làng quan họ nhất ở vùng văn hóa [[Kinh Bắc]]. Hiện nay, tỉnh [[Bắc Giang]] có 23 làng quan họ, thì Việt Yên có tới 19 làng quan họ cổ (Toàn vùng [[Kinh Bắc]] hiện có 68 làng, trong đó: [[Yên Phong]] có 16 làng, [[Từ Sơn]] có 3 làng, [[Tiên Du]] có 11 làng, [[bắc Ninh (thành phố)|thành phố Bắc Ninh]] có 14 làng, [[Yên Dũng]] có 2 làng, [[Hiệp Hòa (huyện)|Hiệp Hòa]] có 2 làng).
 
19 làng [[quan họ]] [[Bắc Giang]] ở Việt Yên gồm: Hữu Nghi, Giá Sơn, Mai Vũ, Nội Ninh, Sen Hồ, Mật Ninh, Quang Biểu, Núi Hiểu, Tam Tầng, Thổ Hà, Tiên Lát Thượng, Tiên Lát Hạ, Thần Chúc, Yên Ninh, Trung Đồng, Vân Cốc, Đình Cả, Đông Long, Khả Lý Thượng, Đạo Ngạn. Điều đặc biệt là phần lớn các làng quan họ thờ thánh Tam Giang, vị thánh gắn với dòng sông Cầu. Khi hát quan họ thường hát trong các lễ hội, các cửa đình, cửa chùa. Đó là nơi sinh hoạt văn hóa, các di tích quen thuộc với dân làng cho nên các làng quan họ cũng thường có các di tích đi kèm.
 
==Kinh tế và giáo dục==