Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

! STT!! Tên làng quan họ!! Di tích !!Xã!! Ghi chú
|-align=
| 1|| Hữu Nghi|| Đình Hữu Nghi || Ninh Sơn || Đình được Bộ VHTT xếp hạng di tích quốc gia theo Quyết định số 1568/VH-QĐ, ngày 20/4/1995. Đình thờ [[Thánh Tam Giang]].
|-align=
|}