Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

| 17|| Đình Cả || Đình Cả || Quảng Minh ||
|-align=
| 18|| Đông Long || Thị ĐìnhTrấn Đông LongNếnh || Quảng Minh ||
|-align=
| 19|| Khả Lý Thượng || Đình Khả Lý Thượng || Quảng Minh || Thờ ThánhTam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh)
|-align=
| 20|| Đạo Ngạn || Đình Đạo Ngạn || Quang Châu ||
|-align=
|}