Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
47, [[Trần Mai Ninh]] (1917-1947) (tức Nguyễn Thường Khanh): Tuyển tập thơ văn Trần Mai Ninh (1980).
 
48, [[Nguyễn Khắc Viện]] (1913-1997) : Tập sách "Việt Nam, một thiên lịch sử" và nhiều công trình cống hiến lớn lao cho dân tộc.
 
{{sơ khai}}
 
Người dùng vô danh