Khác biệt giữa các bản “Sol (ngày trên sao Hỏa)”

không có tóm lược sửa đổi
{{Other uses|Sol}}
 
[[File:Sidereal_day_(prograde).svg|thumb|Trên sao Hỏa, thời gian 1 theo sau bởi thời gian 2 là độ dài của một ngày thiên văn. Thời gian 1 theo sau bởi thời gian 3 là độ dảidài của một ngày mặt trời hay một '''sol'''.]]
 
'''Sol''' (mượn từ tiếng [[Latin]] có nghĩa là Mặt Trời) là một [[ngày mặt trời]] trên [[sao Hỏa]]; nghĩa là '''Ngày-sao Hỏa'''. Một Sol là khoảng thời gian rỏ ràng giữa hai lần liên tiếp mặt trời quay về vị trí của cùng một kinh tuyến như được nhìn thấy bởi một vật quan sát từ trên sao Hỏa. Nó là một trong số vài đơn vị sử dụng để theo dỏi thời gian trên sao Hỏa. Sol ban đầu được áp dụng vào năm 1976 khi có các sứ mệnh của các chuyến bay thám hiểm trong [[Chương trình Viking]] và hiện nay là một cách tính thời gian được [[NASA]] sử dụng chủ yếu khi, thí dụ, lập kế hoạch sử dụng xe tự hành trên sao Hỏa.<ref name = Snyder_1979>{{cite journal | last1=Snyder | first1=Conway W. | year=1979 |title=The extended mission of Viking | journal= Journal of Geophysical Research | volume = 84 | issue = B14 | pages = 7917-7933 | doi=10.1029/JB084iB14p07917 }}</ref><ref name=NASA.Notes>{{cite web |url=https://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/help/notes.html |title=Technical Notes on Mars Solar Time as Adopted by the Mars24 Sunclock |last=Allison |first=Michael |last2=Schmunk |first2=Robert |date=June 30, 2015 |website=[[Goddard Institute for Space Studies]] |publisher=[[National Aeronautics and Space Administration]] |access-date=June 13, 2018}}</ref>
Độ dài trung bình của một chu kỳ ngày đêm trên sao Hỏa là 24 giờ, 39 phút và 35,244 giây.<ref name="NASA.Notes" />
 
Chu kỳ quay thiên văn của sao Hỏa — nghĩa là sự quay của nó so sánh với các [[định tinh]] hay các ngôi sao cố định (fixed stars)- là chỉ 24 giờ, 37 phút và 22,66 giây. Ngày mặt trời kéo dài hơn 1 ít vì quỹ đạo quay quanh mặt trời đòi hỏi nghiêng ra xa 1 ít trên trục của nó.
 
==Sử dụng cho việc điều hành các chuyến xe tự hành trên sao Hỏa==