Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thay đổi gần đây/Bài thỉnh cầu”

không có tóm lược sửa đổi
n
|0 = [[Phép thuật]]{{•}}[[Khóa thủy triều]]{{•}}[[Canoeing]] ([[:en:Canoeing|en]]){{•}}[[Cột]]{{•}}[[Kiến trúc Tân cổ điển]]
|1 = [[Kinh tế Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]{{•}}[[Đường thủy]]{{•}}[[Anschluss]]{{•}}[[Henrietta Lacks]]{{•}}[[Dệt]]
|2 = [[Hệ thần kinh cảm giác]]{{•}}[[Dược]]{{•}}[[Ảnh]]{{•}}[[Tá dược]]{{•}}[[Đông phương học]]{{•}}[[Pikachurin]]{{•}}[[Hưng cảm]]
|3 = [[Nhà xuất bản]]{{•}}[[Nơron]]{{•}}[[Nhà phân phối]]{{•}}[[Đấu kiếm]] ([[:en:Fencing|en]]){{•}}[[Lịch sử kinh tế Việt Nam]]
|4 = [[Thủy sản]]{{•}}[[Tiểu nhân]]{{•}}[[Thế hệ 8X]]{{•}}[[Thu âm]]{{•}}[[Rowing]] ([[:en:Rowing|en]]){{•}}[[Esther Wojcicki]]{{•}}[[Vi lượng đồng căn]]