Khác biệt giữa các bản “Dương Công Minh”

Trang mới: “{{Infobox person | name = Dương Công Minh | image = | caption = | birth_date = {{ngày sinh và tuổi|1960|10|5}} | birth_place = Quế Võ, Bắc Ninh…”
(Trang mới: “{{Infobox person | name = Dương Công Minh | image = | caption = | birth_date = {{ngày sinh và tuổi|1960|10|5}} | birth_place = Quế Võ, Bắc Ninh…”)
(Không có sự khác biệt)