Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

| 5
| [[Phan Trọng Tuệ]]
| [[1960]] - [[19641980]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|
| [[Phan Trọng Tuệ]]
| [[1964]] - tháng 3 năm [[1974]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|
| [[Phan Trọng Tuệ]]
| [[1976]] - tháng 2 năm [[1980]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 6
Người dùng vô danh