Khác biệt giữa các bản “Chữ Mông Cổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Bàn phím==
[[File:Монгольская клава.png]]
 
=== Ví dụ ===
{| class="wikitable"
! Bản thảo
! Kiểu
! Unicode
! Chuyển ngữ <br>(từ đầu tiên)
|- valign="top"
| rowspan=8 | [[File:Mclassical_mimic.jpg]]
| rowspan=8 | [[File:Wikiclassicalmongol.svg|76x480px]]
| rowspan=8 | {{MongolUnicode|ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃|v|font-size=2em}}
| {{MongolUnicode|ᠸ{{zwj}}|valign=middle}} ''w''/''v''
|-
| {{MongolUnicode|{{zwj}}ᠢ{{zwj}}|valign=middle}} ''i''
|-
| {{MongolUnicode|{{zwj}}ᠺᠢ{{zwj}}|valign=middle}} ''gi''/''ki''
|-
| {{MongolUnicode|{{zwj}}ᠫᠧ{{zwj}}|valign=middle}} ''pē''/''pé''
|-
| {{MongolUnicode|{{zwj}}ᠲ‍{{zwj}}|valign=middle}} ''d'' <!-- Temporary ''t'' stand-in for the correct {{zwj}}ᠳ{{fvs1}}{{zwj}} which alternates in appearance with that of {{zwj}}ᠳ{{zwj}} between typefaces (notably as of Google's Noto Sans Mongolian 1.04). -->
|-
| {{MongolUnicode|{{zwj}}ᠢ{{zwj}}|valign=middle}} ''i''
|-
| {{MongolUnicode|‍{{zwj}}ᠶ{{zwj}}|valign=middle}} ''y''
|-
| ‍{{MongolUnicode|{{zwj}}ᠠ|valign=middle}} ''a''
|}
 
==Tham khảo==