Khác biệt giữa các bản “Chính trị cánh hữu”

Ý nghĩa của cánh hữu "khác nhau giữa các xã hội, các thời kỳ lịch sử, và các hệ thống chính trị và các hệ tư tưởng".<ref>{{cite book|last1=Augoustinos|first1=Martha|last2=Walker|first2=Iain|last3=Donaghue|first3=Ngaire|title=Social Cognition: An Integrated Introduction|date=2006|publisher=Sage Publications|location=London|isbn=9780761942191|page=320|edition=2nd|url=https://books.google.com/books?id=CYjEwFRPEQgC&pg=PA230}}</ref> Theo Từ điển ''The Concise Oxford Dictionary of Politics'', trong các nền dân chủ tự do, chính trị cánh hữu phản đối chủ nghĩa xã hội và dân chủ xã hội. Các đảng cánh hữu bao gồm các đảng viên bảo thủ, những người theo chủ nghĩa dân chủ Kitô giáo, những người tự do cổ điển, những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người theo chủ nghĩa quốc gia và cực hữu là những người phân biệt chủng tộc và phát xít.<ref>{{cite book|last1=McLean|first1=Iain|last2=McMillan|first2=Alistair|title=The Concise Oxford Dictionary of Politics|page=465|date=2008|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=9780199205165|edition=3rd}}</ref>
 
==So sánh giữa phe cánh Hữu và cánh Tả==
{{chú thích trong đoạn}}
Mặc dù cánh hữu bắt đầu với những người theo [[chủ nghĩa bảo thủ duy truyền thống]], [[chủ nghĩa quân chủ]], nó dần chuyển thành các phong trào bao gồm [[chủ nghĩa tự do cổ điển]], [[chủ nghĩa bảo thủ]], [[chủ nghĩa dân tộc]], [[chủ nghĩa phát xít]], [[chủ nghĩa thượng đẳng chủng tộc]], [[dân chủ Kitô giáo]], [[chủ nghĩa cơ yếu]]. Để xem xét cánh hữu hay cánh tả thường dựa vào đường lối thực tế hơn là hệ tư tưởng chính thức, ví dụ tư hữu hóa biểu hiện chính trị cánh hữu, quốc hữu hóa là biểu hiện chính trị cánh tả, nhấn mạnh văn hóa tôn giáo là chính trị cánh hữu, văn hóa thế tục hay vô thần là chính trị cánh tả, mở rộng quyền nhiều hơn xuống tầng lớp dưới là biểu hiện chính trị cánh tả và ngược lại là cánh hữu, cắt giảm an sinh xã hội là biểu hiện chính trị cánh hữu, tăng an sinh xã hội là biểu hiện chính trị cánh tả, kiểm soát nhập cư hay kiểm soát hôn với người nước ngoài là biểu hiện chính trị cánh hữu, thông thoáng nhập cư hay cho kết hôn với người nước ngoài là biểu hiện chính trị cánh tả, thông thoáng đầu tư nước ngoài là biểu hiện chính trị cánh hữu, chú trọng bảo vệ kinh tế nội là biểu hiện chính trị cánh tả, gia tăng nhà nước kiểm soát kinh tế là chính trị cánh tả, ngược lại là cánh hữu.v.v.